Filharmonia-dla-dzieci-przeszkadzajki-i-gitary-luty-2019-kobylka