REGULAMIN

z dnia 25 września 2017

Filharmonia dla Dzieci

Organizatorem Filharmonii dla Dzieci jest Fundacja Perła Baroku KRS0000658786
tel 737-169-961, e-mail: bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl

§ 1 Ochrona wizerunku

1. Ponieważ uczestnicy biorą udział w wydarzeniu publicznym, które jest dokumentowane w formie zdjęć, oraz -sporadycznie- nagrań video, zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku zawartego w fotografiach i nagraniach zrealizowanych podczas wydarzenia.

2. Powyższe upublicznianie wizerunku może służyć wyłącznie celom informacyjnym, oraz promocyjnym wydarzenia i działań statutowych Fundacji i nie będzie używane w innym celu.

§ 2 Wstęp

1. Uczestnikiem wydarzenia mogą być osoby posiadające bilet
2. Bilet na koncerty w Pałacu w Wilanowie jest jednocześnie biletem wstępu do Parku Pałacu.
3. Bilet wstępu nie obowiązuje dzieci do 1 roku życia.

§ 3 Zamawianie i zakup biletów Pałac w Wilanowie

1. Dostępność biletów można sprawdzić telefonicznie:
Filharmonia dla Dzieci biuro obsługi widza 737-169-961
lub za pomocą e-maila: bilety@filharmoniadladzieci.pl
2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się za pomocą e-maila.
3. Zakup biletów oznacza akceptację całości niniejszego Regulaminu Uczestnictwa.
4. Płatności za bilety należy dokonać przelewem na konto organizatora do 3 dni od otrzymania maila z potwierdzeniem rezerwacji  (dla grup szkolnych i przedszkolnych do 7 dni lub zgodnie z ustaleniami indywidualnymi)

Dane do przelewu:
Fundacja Perła Baroku  nr konta :  46 1140 2004 0000 3202 7666 1964

5. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem zakupu (grupy) do samodzielnego wydruku, lub e-mal z biletami w załączeniu (koncerty rodzinne) do samodzielnego wydruku.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z biurem obsługi także na koncerty rodzinne istnieje możliwość odbioru biletów przed wejściem na koncert, w miejscu oznaczonym roll-upem Filharmonii dla Dzieci (wejście do parku bądź wejście do pałacu)

§ 4 Zamawianie i zakup biletów Kobyłka / Zielonka

1. Dostępność biletów można sprawdzić telefonicznie:
Filharmonia dla Dzieci biuro obsługi widza 737-169-961
lub za pomocą e-maila: bilety@filharmoniadladzieci.pl

2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się za pomocą e-maila.
3. Zakup biletów oznacza akceptację całości niniejszego Regulaminu Uczestnictwa.
4. Płatności za bilety należy dokonać przelewem na konto organizatora do 3 dni od otrzymania maila z potwierdzeniem rezerwacji  (dla grup szkolnych i przedszkolnych do 7 dni lub zgodnie z ustaleniami indywidualnymi)

Dane do przelewu:
Fundacja Perła Baroku  nr konta mBank : 46 1140 2004 0000 3202 7666 1964

5. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem wpłaty i  numerem pakietu biletów, który należy odebrać przed wejściem na koncert.

§ 5 Zwroty

1. Zwrot biletów indywidualnych jest możliwy do 10 dni przed koncertem, po zgłoszeniu informacji do biura obsługi widza, w późniejszym terminie – za zgodą biura.

2. Możliwość zwrotu dla grup- jedynie w sytuacjach wyjątkowych, do 2 tygodni przed wydarzeniem.

3. W dniu koncertu grupa ma prawo dokupić do 5 biletów.

§ 6 Bezpieczeństwo

1. Uczestnicy zobowiązują do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, oraz przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.

2. Nie wolno wnosić na teren wydarzenia broni, przedmiotów ostrych, toksycznych, o brzydkim zapachu, czy rzeczy w jakikolwiek sposób niebezpiecznych lub budzących strach.

3. Uczestnicy wydarzenia dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazań służb porządkowych organizatora.

§ 7  Ochrona Praw Autorskich

1. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja), pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.

2. Zabrania się fotografowania profesjonalnym sprzętem foto bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja) pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.

3. Możliwe jest dokonywanie amatorskich pamiątkowych zdjęć z wydarzenia. 

_______