INFORMACJA W ZAKRESIE

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
PERŁA BAROKU

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Fundacja PERŁA BAROKU
ul. Ejtnera 16a, 05230 Kobyłka
Dane kontaktowe do Administratora: perlabaroku@yahoo.pl

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ FUNDACJA PERŁA BAROKU PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

W JAKIM CELU FUNDACJA PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Fundacja PERŁA BAROKU przetwarza Państwa dane osobowe
1. w celu związanym z zakupem biletów na wydarzenia fundacji
2. w celu przekazywania Państwu informacji o organizowanych przez fundację wydarzeniach

KOMU FUNDACJA PERŁA BAROKU PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane.8 rk.2

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono konieczne dla realizacji zamówienia i zakupu biletów. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w biletowanych wydarzeniach fundacji