AMA Spółka z o o Amazing Music & Art Anna Szarek
Dla opieki nad ogólnopolskimi i zagranicznymi projektami artystycznymi Anny Szarek powstała AMA Sp. z o.o.  Amazing Music & Art. Misja spółki jest zbieżna z misją Fundacji Perła Baroku, jest jedynie nową formą obsługi administracyjnej.

AMA Spółka z o.o. sprawuje opiekę wykonawczą nad projektem Filharmonia dla Dzieci – HOTEL BRISTOL WARSZAWA.

“Mam od zawsze w sercu rozwój dzieci, tworzenie przestrzeni dla sztuki, ukazywanie wartości kultury i smaku jaki nadaje ona naszemu patrzeniu na świat. Od pierwszych koncertów Międzynarodowego Festiwalu Perła Baroku na koncerty znakomitych artystów, zdobywców takich nagród jak Grammy, czy Midem Classical Award, oraz zwycięzców najważniejszych muzycznych konkursów świata- zapraszam także dzieci. Są obecne na widowni wszystkie pokolenia. Pierwszy koncert specjalnie dla Dzieci odbył się w 2011 roku jako część Festiwalu, zgromadził ponad 400 małych słuchaczy, a drugie tyle chętnych znalazło się na liście rezerwowej. Odkryłam wtedy wielkie pragnienie kontaktu dzieci z kulturą wysoką, projekt dojrzewał w mojej głowie kilka lat. W końcu jesienią 2017r., na bazie  doświadczeń artystycznych i zamiłowania do pedagogiki i sztuki  – powstała Filharmonia dla Dzieci.”

Misją Filharmonii dla Dzieci jest otwierać na kulturę wysoką, pokazywać jej barwność, niezwykłość, kształtować indywidualne gusta dzieci i ośmielać do czerpania ze sztuki świata, uczyć swobody, obycia, odwagi, kreatywności, tworzyć nową społeczność,
nowe pokolenie światłych i światowych osobowości.

Na początku myśleliśmy o niej nieśmiało: „Mamy nadzieję, że stanie się zaczynem wielkiego muzycznego odkrywania dla wielu małych słuchaczy…”
Dziś, na progu sezonu artystycznego 2019/2020 wiemy, że zmienia pokolenie. Dwa minione lata to 20 tys małych słuchaczy
zaprzyjaźnionych z nami i co najważniejsze – z najlepszą sztuką.
Zapraszam serdecznie na nasze wydarzenia

Anna Szarek,
Twórczyni i Dyrektor Filharmonii dla Dzieci
Prezes Zarządu AMA Sp. z o.o.

dane spółki:

AMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 63B, lok. 2, 00-687 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801532, legitymująca się numerem NIP 7010943126, REGON 384227424.
nr konta głównego: 44 1140 2004 0000 3402 7916 0234
nr konta BILETY HOTEL BRISTOL : 89 1140 2004 0000 3702 7917 8871