27 – w r z e ś n i a – 2020   GITARY GITARY !!!
9_filharmonia -dla-dzieci-koncerty-dla-dzieci-wyprzedane
*  *  *
10 – p a ź d z i e  r n i k a – 2020 BAJKOWO I FILMOWO !!!
FILHARMONIA DLA DZIECI koncerty dla dzieci edukacja sztuka
*  *  *
14 – l i s t o p a d a – ZWARIOWANE-UDERZANE I PIĘKNA WIOLONCZELA !!!
*  *  *

Dofinansowano ze środków Powiatu Wołomińskiego i Firmy Nuctech S.A.

powiat wolomiński mecenas Filharmonii dla DzieciNuctech Sopnsor Filharmonii dla Dzieci