INFORMACJA W ZAKRESIE

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ FUNDACJĘ
PERŁA BAROKU
oraz ama sp. z o.o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
1/ Dla koncertów  Filharmonia dla Dzieci – hotel bristol warszawa
AMA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie u. Wspólna 63b lok.2
2/  Dla koncertów Filharmonia dla Dzieci – poza warszawą
Fundacja PERŁA BAROKU z siedzibą przy ul. Ejtnera 16a, 05230 Kobyłka

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO -wykonanie zawartej umowy,  RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązków prawnych (jak np. faktury vat), art. 6 ust. 1 lit. F – prawnie uzasadniony interes ( jak np. obrona roszczeń, marketing bezpośredni)

W JAKIM CELU ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

ADMINISTRATOR przetwarza Państwa dane osobowe
1. w celu związanym z zakupem biletów na organizowane wydarzenia
2. w celu przekazywania Państwu informacji o organizowanych wydarzeniach

KOMU ADMINISTRATOR PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe nie są przekazywane.
w związku z nowymi przepisami obowiązującymi w czasie pandemii covid19 państwa dane mogą być udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
w tym celu należy skontaktować się z administratorem na adres korespondencyjny podany powyżej

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono konieczne dla realizacji zamówienia i zakupu biletów. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości uczestnictwa w biletowanych wydarzeniach organizowanych przez administratora