REGULAMIN

z dnia 07 września 2019

Filharmonia dla Dzieci – HOTEL BRISTOL WARSZAWA

§ 1 Informacje ogólne

1. Organizatorem Filharmonii dla Dzieci HOTEL BRISTOL WARSZAWA
jest AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Wspólna nr 63B lok 2

2. Kontakt do biura organizacji koncertów:
tel 737-169-961, e-mail: bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl

§ 2 Ochrona wizerunku

1. Ponieważ uczestnicy biorą udział w wydarzeniu publicznym, które jest dokumentowane w formie zdjęć, oraz -sporadycznie- nagrań video, zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku zawartego w fotografiach i nagraniach zrealizowanych podczas wydarzenia.

2. Powyższe upublicznianie wizerunku może służyć wyłącznie celom informacyjnym, oraz promocyjnym wydarzeń artystycznych i działań statutowych organizatorów Filharmonii dla Dzieci, którymi są Fundacja Perła Baroku oraz AMA Sp. z o.o.  i nie będzie używane w innym celu.

§ 3 Wstęp na koncerty

1. Uczestnikiem wydarzenia mogą być osoby posiadające bilet

2. Bilet wstępu nie obowiązuje dzieci do 1 roku życia.

3. Zamawianie i zakup biletów HOTEL BRISTOL WARSZAWA

3.1. Dostępność biletów można sprawdzić telefonicznie:
biuro obsługi widza 737-169-961
lub za pomocą e-maila: bilety@filharmoniadladzieci.pl
3.2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się za pomocą e-maila.
3.3. Zakup biletów oznacza akceptację całości niniejszego Regulaminu.
3.4. Płatności za bilety indywidualne należy dokonać przelewem na konto organizatora do trzech dni od otrzymania maila z potwierdzeniem rezerwacji.

Dane do przelewu Filharmonia dla Dzieci HOTEL BRISTOL WARSZAWA
AMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
mBank nr konta:

89 1140 2004 0000 3702 7917 8871  / konto do biletów
44 1140 2004 0000 3402 7916 0234  / konto główne spółki

3.5. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo e-mail z NUMEREM REZERWACJI do odbioru przed koncertem, lub bilety do samodzielnego wydruku – zgodnie z Państwa życzeniem.

§ 4 Zwroty

1. Zwrot biletów indywidualnych jest możliwy do 10 dni przed koncertem, po zgłoszeniu informacji do biura obsługi widza, w późniejszym terminie – za zgodą biura.

§ 5 Bezpieczeństwo

1. Uczestnicy zobowiązują do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, oraz przestrzegania zasad poszanowania mienia.

2. Nie wolno wnosić na teren wydarzenia broni, przedmiotów ostrych, toksycznych, o brzydkim zapachu, czy rzeczy w jakikolwiek sposób niebezpiecznych lub budzących strach.

3. Uczestnicy wydarzenia dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazań służb porządkowych organizatora.

§Ochrona Praw Autorskich Twórcy

1. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja), pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.

2. Zabrania się fotografowania profesjonalnym sprzętem foto bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja) pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.

3. Możliwe jest dokonywanie amatorskich pamiątkowych zdjęć z wydarzenia. 

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych
Ponieważ obsługa zakupu biletów jest jednoznaczna z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest AMA Spółka z o.o. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia, a tym samym uczestnictwo w wydarzeniu.
Nie udostępniamy Państwa danych osobowych.
Więcej informacji o celach przetwarzania danych, sposobie ich wykorzystania i przysługujących Państwu prawach w tym zakresie znajdą Państwo w zakładce
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

***

Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z Regulaminem