Kochani Słuchacze,
W tym trudnym czasie zakazu działalności planujemy nowe wydarzenia i próbujemy przetrwać. Zgodnie z §5 Umowy z Instytutem Muzyki i Tańca pragniemy z poinformować, iż otrzymaliśmy wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, za które bardzo dziękujemy.